top of page

5. srpna 2022

Hlavní program

Svatá hlava

Divadlo MY, Plzeň

Podle experimentálního textu Hany Lehečkové

Citace ze záložky knihy: "... Zná smysl života a má tu moc zachránit celý svět. Psychotická novela vykreslující život na pomezí reality a bludů poodkrývá, jak těžké je vymanit se ze života v sociálně slabé rodině, pokud jste jen obyčejná slabá duše."

O divadle
Divadlo MY funguje v různém složení již více než 30 let. Zaměřuje se na divadlo poezie, v poslední době hlavně na pořady "Čítání lidu" - scénické čtení z nových knih, ve spolupráci např. se Světem knihy - propagace knih oceněných různými literárními cenami. Inscenace Svatá hlava je opět po delším čase pokusem o převedení textu na jeviště.

Úprava textu a režie: Renata Vordová

Hrají: František Kaska, Renata Vordová

Doporučení ze Šrámkova Písku, celostátní přehlídky experimentujícího divadla.
Nominace z Wolkrova Prostějova, přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie.

#45#

bottom of page