top of page

5. srpna 2022

Off program

Dnes večer hrám ja - MONOLÓGY1

LUNETRDLO - SK

Jaro Janíček

Divadelný monológ dáva možnosť povedať vlastné myšlienky ústami inej osoby. A keď si to ešte aj zahrá, tak prejde kontinuálne do monodrámy. Len toto slovo znie tak drasticky vážne v porovnaní s tým, čo dúfam, uvidíte. Monológ má tú výhodu, že vás neprerušuje. Ale ak nie ste bigotne ortodoxný monologista, má to aj svoje úskalia, lebo občas by bolo dobré aby vás niekto aj prerušil. (možno predsa len bude maličká príležitosť aj na to)

Ľupčianske netradičné divadlo pôsobí na ochotníckej scéne už 25 rokov. Inscenuje výlučne vlastné texty, prevažne humorného charakteru, ktoré prezentuje na početných súťažiach, prehliadkach i festivaloch, aj len tak po blízkom či vzdialenejšom okol

Režie, scéna: Jaro Janíček a kol.
Hudobná dramaturgia: Jaro Janíček a kol.
Účinkuje: Jaro Janíček a kol.

Délka představení: 60 minut

#0#

bottom of page