top of page

3. srpna 2022

Hlavní program

Blok z Otevřena Kolín

TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO MAGDALÉNA, z.s.
Skupina D.A.M.S.
ZUŠ Červený Kostelec
TS Puls SVČ Opava

TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO MAGDALÉNA, z.s.
HLEDEJ SMYSL V NESMYSLU

hudba: autorská hudební koláž: Bohumír Rellich
choreografie: Magdaléna Pupík Rellichová a soubor
světelný design: Pavel Hejret
Představení vzniklo na základě dadaismu. Dadaisté kladou důraz na nesmysl, fantazii, nelogičnost, hravost a princip náhody. Odklánějí se od reálného chápání světa, odmítají řád a logiku a vytvářejí svým uměním svět hry a fantazie. Domnívají se, že nesmysl je jediným smyslem umění, ostatní stejně vedlo pouze k válce, násilí. A tak nám teď připadá svět.

O divadle
Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998. Je zaměřeno na práci s dětmi od 4 let. Práce studia směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Zabývá se scénickým tancem, pohybovým divadlem, dramatickou výchovou a pantomimou. Tvorba tanečního studia vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich individuality a vlastního uměleckého vyjádření. Studenti a žáci TS Magdaléna se účastní každoročně celostátních přhlídek v Kutné Hoře, Jablonci nad Nisou, Ústí nad Orlicí, Kolíně a dalších tanečních i divadelních festivalů u nás i v zahraničí.


Skupina D.A.M.S.
Karma

Představení Karma je inspirováno prostředím Šumperska, které je známo případy exorcismu
ve středověku. Zamýšlí nad souvislostmi mezi těmito středověkými obřady a současností.
Skupina D.A.M.S. formou pantomimy a neverbálního divadla, ale také s nadsázkou a humorem
sděluje vymyšlený příběh, který může pobavit, ale také vést k zamyšlení.

O divadle¨
Skupina vznikla na kurzu Neverbálno, pořádaným Artamou a pokračovala ve své práci při
SMAD Šumperk 2020, kde účastníci společně vytvořili, z náhodných improvizací, koncept pro
toto představení. Poté se dál scházeli, s cílem představení dotáhnout do konce.

ZUŠ Červený Kostelec
Síla okamžiku

Choreografie Síla okamžiku - inspirovala nás velmi silná hudební předloha , vznikla s energií v prostoru nasloucháním a nacházením nových forem projevu .Do Kolína se pokaždé těšíme .
O divadle
Vycházíme hlavně z vlastních improvizací , pracujeme se současnou technikou I.Duncan .Smyslem tvořivosti je rozvíjet v dětech osobnost , radost z pohybu a přirozený projev .

TS Puls SVČ Opava
Úhel pohledu

Choreografie:
Úhel pohledu – K tomu, abychom jasněji viděli, někdy stačí jen změnit úhel pohledu...
Utržené ze řetězu – Už jste se zkusili někdy „utrhnout“? Jaké to bylo?

O souboru
Taneční soubor Puls vznikl pod vedením Jany Vondálové v roce 1979. Vždy se
zaměřoval na step a moderní tanec vycházející z jazzu. S nástupem Evy Vondálové se soubor
začal věnovat scénickému tanci a pohybovému divadlu.


Nominace z Otevřena Kolín - celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla

#53#

bottom of page