30. července 2022

Doprovodný program

SETKÁNÍ - vernisáž výstavy obrazů Boženy Jelínkové - Jiráskové

Právě Helena Čapková, která se v Hronově narodila, ve své knize Moji milí bratři obsáhle popsala zážitky svoje a svých sourozenců ve mlýně prarodičů, konkrétně právě v prostorách kde bude výstava instalována. Zatímco o Heleně Čapkové se na stránkách tohoto listu už často psalo, bude pro mnohé zájemce překvapením seznámení s druhou osobností prezentovanou na výstavě.
Malířka Božena Jelínková, (1880-1951) jejíž obrazy zde budou vystaveny, je dcerou spisovatele Aloise Jiráska. Narodila se v Litomyšli, odkud se její rodina odstěhovala do Prahy (1885). Zde později vystudovala malbu na Uměleckoprůmyslové škole u profesora Jakuba Shikanedera. Roku 1905 se provdala za divadelního kritika Hanuše Jelínka, se kterým dlouho pobývala ve Francii. Byla členkou Spolku výtvarných umělců Mánes a Kruhu výtvarných umělkyň. Ke konci života pobývala v Hronově, kde také 5. 9. 1951 zemřela. A převážně právě z tohoto hronovského období pocházejí obrazy zapůjčené na výstavu přímými potomky Aloise Jiráska.
Literární část výstavy připravuje Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D., pedagog Slezské univerzity v Opavě, člen SBČ Praha, výtvarnou část ak. mal. Ivan Krejčí, člen SBČ Praha, člen Komité Čapek Hronov, nositel medaile Karla Čapka, který je také komisařem výstavy.
Výstava SETKÁNÍ bude otevřena po dobu trvání divadelního festivalu 92. Jiráskův Hronov.
Josef Zima, Komité Čapek Hronov

Výstavu bude možné navštívit po celou dobu festivalu.

#0#