top of page

3. srpna 2022

Doprovodný program

Zespół Pieśni i Tańca “Poloneziaki”

Pěvecký a taneční spolek „Poloneziaki“ byl založen v září 2001. Jeho zakladatelkami jsou Bogumiła Derenowska a Iwona Władzińska (obě pedagožky). Smyslem založení spolku bylo ukázat mladým lidem rodnou kulturu a tradice a předávat je mladé generaci.

V Bielawě, postindustriálním městě potýkajícím se s dopady mnoha let vysoké nezaměstnanosti, v níž většinu obyvatel provázela beznaděj a nedostatek motivace k jakékoli akci, se tento úkol zdál téměř nemožný. Tento jev provázel ještě jeden, neméně silně ovlivňující, a to fascinace amerikanizací. Přesto se nám na začátku podařilo shromáždit skupinu 16 (8 párů) a začít pracovat. Prvním počinem, který soubor nazkoušel, byla Polonéza, odtud název „Poloneziaki“. Prvním programem, se kterým soubor vystoupil, byl dvacetiminutový snímek složený z písní a tanců z regionu Krakov.

#0#

bottom of page