top of page

3. srpna 2022

Doprovodný program

KDR – Klub Divadelních Rváčů aneb nekorektně o viděném

Nová forma diskuzního klubu, kde se bude velmi otevřeně diskutovat nad čerstvě shlédnutými představeními uvedených inscenací a tématy s nimi souvisejícími


Prostor, kde se drsný divadelní HYDE PARK může zároveň proměnit ve Váš divadelní „EMO“ koutek. S Vaším divadelním testosteronem a estrogenem bude sofistikovaně pracovat moderátor diskuze dramaturg a režisér JAROMÍR HRUŠKA.

Jaromír Hruška je absolvent DAMU v Praze, oboru režie činoherního divadla. Absolvent kurzů o práci K. S. Stanislavského, M. Čechova i představitelů tzv. ruské divadelní avantgardy konaných v Moskvě. Jeho studentská režijní práce (inscenace Shakespearova Mnoho povyku pro nic) byla prezentována na Festivalu divadelních škol německy mluvících zemí v Mnichově. Režisér 25 celovečerních inscenací autorů světové i české dramatické literatury. Je autorem většiny úprav dramatických i nedramatických textů ke svým inscenacím. Autor série scénářů historických her o nejmocnějším renesančním rodu Rožmberků v rámci prestižního evropského festivalu SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE. Autor a režisér úspěšných nových původních českých komedií ze současnosti „HOTEL BLACKOUT“, „NÁVRAT DO HOTELU BLACKOUT“, „LOVE…, SORRY!“, a „SORRY … BABY!“. Jako režisér a pedagog působil mj. na státní Konzervatoři v Praze. Jako asistent režie pracoval na několika inscenacích významného ruského režiséra Sergeje Fedotova. Dramaturg a zástupce ředitele Městského divadla v Českém Krumlově a dramaturg a produkční Dusíkova divadla v Čáslavi. Lektor řady krajských i celostátních přehlídek a divadelních festivalů.

#0#

bottom of page