top of page

31. července 2022

Hlavní program

Hra na Boha

dNO Námestovo, Slovensko

Predstavujeme náš subjektívny pohľad na súvislosti, príčiny a dôsledky, ktoré sme objavili usilovným bádaním. Snažíme sa formovať nové pohľady a otázky pre súčasnú spoločnosť a poukázať na pretrvávajúce nebezpečenstvo alkoholizmu, individualizmu, odsudzovania a vzájomnej ignorancie.
Vychádzame z myšlienky, že nič v živote nie je čiernobiele a aj tie zdanlivo najjednoznačnejšie udalosti môžu mať viacero (hoc skrytých) významov a interpretácii. V našej inscenácii sa predstavy a túžby striedajú s erupciou faktov, tonalita existencie vrcholí atonalitou nočnej mory. Viera je rovnakou záhadou ako prázdnota, dobro a zlo sa navzájom podmieňujú – jedno bez druhého je nerozoznateľné a nepomenovateľné...

Libreto: Lukáš Kubík, Daniela Kubíková, Ivana Kurčinová
Dramatizace a režie: Lukáš Kubík
Choreografie: Andrej Štepita
Scénografie: Dorota Volfová
Hudba: Lukáš Kubík, Tomáš Balák, Ivan Stolárik

Hrají: Jakub Janotík (Jano), Daniela Kubíková (štátna moc), Roman Večerek (kňaz), Nikola Ištvánová (Albína S.), Miroslava Kupčuláková (Helena V.), Jozef Miklušičák (Florián V.), Mária Babík Ferancová, Ivana Kurčinová, Erik Vrábel, Jozef Fuzia, Barbora Michaligová (dav), Anna Jurovčíková, Adam Rypák, Adrián Malovaník (Muzika).

Nominace AITA/IATA

#33#

bottom of page