top of page

1. srpna 2022

Hlavní program

Blok z Dětské scény a Mladé scény

Nejmenší Částice při ZUŠ F. L- Gassmanna Most
Babodrama při ZUŠ R. Schumanna Aš

Blok se skládá ze 2 částí mezi nimiž bude přestávka.

Nejmenší Částice při ZUŠ F. L. Gassmanna Most
Eva H.
Doporučení z Dětské scény - celostátní přehlídky dětského divadla

Eva Fialová narozena 6.října 1928
Evy rodiče se poznali v Karlových Varech.
Její maminka tam byla vyslána z pražské oděvní firmy.
A její tatínek tam dělal nábytek do hotelu.
Byla to láska na první pohled.
Mamince bylo v té době 28 let.

Po odstoupení československého pohraničí nacistickému Německu v říjnu 1938 se rodina Fialů ocitla v Hitlerově třetí říši. Větší zlom pro ně znamenal 15. březen 1939, kdy si rozkurážnění „henleinovci“ přišli pro Evina tatínka a těžce ho zbili. Příběh o Evě Hochhäuserové, rozené Fialové a jejím životě v Mostě.

O divadle
Soubor Nejmenší části se skládá z pěti holek a dvou pedagogů, kteří společně navštěvují hodiny v pátek a tvoří divadlo. Skupina vznikla začátkem školního roku 2021/2022.

Babodrama při Základní umělecké škole R. Schumanna Aš
Entschudigung
Doporučení z Mladé scény - celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Entschuldigung je přesně to, o čem se hovoří od konce 2. světové války (a vlastně i od jejího začátku a vlastně od začátku a jakéhokoliv konce jakéhokoliv konfliktu) - probírá se to ze všech možných stran (a probírat se to na tomhle světě dá vlastně pořád). My žijeme v česko-německém pohraničí, v blízkosti dnes už zaniklých obcí, jejich pozůstatků, hřbitovů, alejí... A přesně na jednom takovém hřbitůvku v blízkosti hranic se odehraje setkání tří mladých dobrovolných hasiček s osobou, která je provede třemi důležitými milníky nedávné česko-německé historie.

O divadle
Babodrama je soubor mladých ašských divadelně nadšených žen, které si k sobě z jiného souboru na chvíli ukradly Vaška Ponikelského. Ten přidal svou mužskou energii a všechno dostalo nový šmrnc. Cílem tohoto seskupení je tedy smysluplně, šmrncovatě se scházet, tak aby z tohohle scházení pak nakonec vylezl nějaký šmrncovatě smysluplný divadelní kousek

#51#

bottom of page