top of page

1. srpna 2022

Off program

Školní výlet

Václav Bartoš

Václav Bartoš

Kdo byl na královéhradeckém divadelním festivalu a neviděl Školní výlet, jako by na něm nebyl. Jestli jste ho navštívili, určitě jste o něm slyšeli, někdo něco vyprávěl o fixách, autobusu nebo výletu, jak ho diváci přezdívají. A současně vám jej doporučovali jako úžasnou věc, kterou jste dosud nikdy neviděli, a přemlouvali vás, abyste na něj rozhodně zašli, že se hraje každý den. Doporučíme vám jej také my, protože po jeho návštěvě zjistíte, jaký máte kamarády. Návštěva Školního výletu už zničila nejedno přátelství, partnerský vztah, ba rozpadají se po něm i celé rodiny. Publikum se dělí na jeho zaryté zastánce a milovníky a poté na ty, kteří odcházejí, nevěřícně kroutíc hlavou. Uslyšíte-li v některé z festivalových ulic hloučky zdravící se hlasitým: „Brý den!“ Vězte, že právě navštívily jedno z představení Školního výletu. Proto je lepší se této produkci raději vyhnout. Své děti na představení zásadně nevoďte, nechcete-li, aby se při odjezdu na letní tábor odpočítávaly po jednom a zdravily vedoucí: „Brý den.“ Přesto přese všechno existují i tací, kteří Školní výlet viděli nesčetněkrát.

Autor: Václav Bartoš, Tomáš Komárek, Petr Koreček
Režie: Václav Bartoš
Premiéra: červen 1998

#0#

bottom of page